Projekt s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov operačného programu

OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Názov projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SlovZink, a.s zavedením nových inovatívnych technológii

Začiatok projektu12 / 2009
Ukončenie projektu07 / 2014
Výška investície5 220 000,- EUR
Výška podpory1 815 400,- EUR


Príprava Hlavnej Haly

 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná brána
 • Odstránenie deliacej priečky v Hlavnej hale
 • Odstránenie deliacej priečky v Hlavnej hale
 • Plynové potrubie v Hlavnej hale
 • Výstavba kanálov v Hlavnej Hale
 • Výstavba kanálov v Hlavnej Hale
 • Úprava miestností - Ventilátorovne
 • Úprava miestnosti - Kompresorovne
 • Stavanie steny medzi Rozvodňou a Kompresorovňou

Mikropilotáž

 • Vŕtanie pilot
 • Vŕtanie pilot
 • Vŕtanie pilot
 • Vytvorenie výrezu na dopravný pás
 • Príprava základov pre Zásobníky oxidu zinočnatého

Príprava Hlavnej Haly Na Technológiu

 • Rozširovanie hlavnej brány
 • Rozširovanie hlavnej brány
 • Hlavná brána
 • Rozšírenie Vedľajšej brány
 • Osadenie Vedľajšej brány
 • Vytvorenie otvorov pre ventilátory
 • Vonkajšia strana Hlavnej haly
 • Osadenie dverí do Rozvodne a Ventilátorovňe
 • Vymeriavanie základov pre Chemické konvertory
 • Stavanie základov pod Chemické konvertory
 • Stavanie základov pod Chemické konvertory

Žeriav

 • Nosné piliere žeriavu
 • žeriav pri hlavnej bráne

Zásobníky Oxidu Zinočantého

 • Kovová konštrukcia Zásobníkov oxidu zinočnatého
 • Kovová konštrukcia Zásobníkov oxidu zinočnatého
 • Zásobníky oxidu zinočnatého
 • Homogenizačné zariadenie a Zásobníky oxidu zinočnatého
 • Zásobníky oxidu zinočnatého

Homogenizačné Zariadenie

 • Preprava Homogenizačného zariadenia
 • Umiestnenie Homogenizačného zariadenia
 • Výmurovka Homogenizačného zariadenia
 • Dopravný žlab Homogenizačného zariadenia
 • Zapojenie riadniaceho zariadenia
 • Riadiace zariadenie
 • Nastavovanie prídavného dopravného žlabu a dávkovača roztaveného zinku
 • Sedem regulátorov plynu na Homogenizačnom zariadení
 • Homogenizačné zariadenie - pohľad z hora
 • Homogenizačné zariadenie a Zásobníky ZnO
 • Hydraulické zaradenie na Homogenizačnej peci
 • Homogenizačné zariadenie a Chemické konvertory
 • Dopravný žľab z Homogenizačného zariadenia a Chemické konvertory
 • Odlievanie roztaveného zinku do foriem

Chemické Konvertory

 • Kovová konštrukcia pre Chemické konvertory a Usadzovaciu komoru
 • Kovová konštrukcia pre Chemické konvertory
 • Výmurovka konvertorov
 • Výmorovanie konvertorov
 • Usadzovacia komora
 • Regeneračné zariadenie
 • Oxidačná pec
 • Na manipulačnej plošine sa nachádzajú chemické konvertory a pod plošinou sú umiestnené regenečačné zariadenia
 • Technológia na výrobu oxidu zinočnatého - Chemické konvertory
 • Technológia na výrobu oxidu zinočnatého - Chemické konvertory

Vkladanie Chemických Konvertorov

 • Vybratie chem. konvertoru z obalu
 • Prenos chem. konvertoru pomocou žeriavu
 • Osadenie chem. konvertoru

Filtre

 • 1.Umiestenie už používaného motora na filter a zároveň miesto vyhradené pre nový motor
 • Miestnosť už s používaným dopravným pásom na ZnO a zároveň vybraté miesto pre Hlavný filter pre novú technológiu
 • Miesto pre umiestnenie Hlavného filtru
 • Výstavba Hlavného filtra
 • Hlavný filter
 • Hlavný filter a dopravný pas ZnO
 • Nastavovanie parametrov pre Hlavný filter
 • Motor Hlavného filtra
 • Malý filter

Chladiace Zariadenie

 • Výstavba zásobníkov ZnO pod Chladiace zariadenie
 • Chladiace zariadenie
 • Chladiace zariadenie so zásobníkmi ZnO
 • Chladiace zariadenie so zásobníkmi ZnO a dopravnými pásmi
 • Chladiace zariadenie

Vyharávací Filter A Komín

 • 1.Zásobník pod vyhárací filter
 • Výstavba vyháracieho filtra
 • Vyharací filter, komín z vyháracieho filtra a ventilátor na vych. komín
 • Umiestnenie vyháracieho filtra
 • Vyhárací filter

Dusíková Stanica

 • Určené miesto pre Dusíkové zariadenie
 • Tlakové nádoby - zásobníky dusíka
 • Kompresor a tlakové nádoby
 • Tlakové nádoby v Dusikovom zariadení

Dopravníky

 • Dopravné pásy pod zásobníkmi ZnO
 • Dopravné pásy pod chladiacim zariadením
 • Stena Dusíkovej stanice, dopravné pásy, usadzovacie komory pod chladiacim zariadením a chladiace zariadenie

Baliace A Paletizačné Zariadenie

 • Miesnosť pre Baliace a paletizačné zariadenie
 • Miesnosť pre Baliace a paletizačné zariadenie
 • Miesnosť pre Baliace a paletizačné zariadenie
 • Rozširovanie vstupu do Baliarne
 • Vonkajšia strana Baliarne a výstavba priestoru pre dopracu viec a big bagov ZnO
 • Montovanie paletizačného zariadenia
 • úprava steny Baliaceho a paletizačného zariadenia
 • Zariadenie na plnenie Big-Bagov
 • Baliace a palitizačné zariadenie vriec ZnO
 • Baliace a paletizačné zariadenie
 • Riadiace zariadenie plnenia ZnO
 • Zásobník oxidu zinočnatého nachádzajúci sa nad Baliacim a paletizačným zariadením
 • Dopravné pásy a zásobník ZnO nachádzajúce sa nad Baliacim a paletizačným zariadením
 • Zásobník oxidu zinočnatého a elevátor

Rozvodňa

 • Elekro. rozvádzače
 • Rozvádzače pre meraciu a regulačnú techniku

Kompresorovňa

 • Malý a dva veľké komresory a tlaková nádoba vzduchu
 • Tlaková nádoba vzduchu
 • Kondenzátor

Vonkašie Strany Hlavnej Haly

 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Hlavná hala pred výstavbou
 • Odstránenie bočnej miestnosti pri Hlavnej hale
 • Vŕtanie pilot
 • Rozvodňa, Kompresorovňa Hlavná hala z vonkjšej strany - po výstavbe
 • Rozvodňa, Kompresorovňa Hlavná hala z vonkjšej strany - po výstavbe
 • Hlavná brána po výstavbe
 • Hlavná hala z vonkajšej strany po výstavbe
 • Vedľajšia brána po výstavbe

Career opportunity

RESEARCHER, CHEMIST, PHYSICIST

Information about the position

Place of work: Trenčín region, Žilina region, Ilava – Košeca
Salary offered: by agreement
Start date: asap
Contract type: full-time

Job description, information about the position:
 • senior member of R&D team
 • research-development on an experimental installation
 • work on various development projects within the company
 • potential team leading position

Other benefits:
 • the possibility of self realization
 • opportunity to utilize your knowledge and skills
 • support of professional growth
 • employee benefits


Requirements for the employee

Required education: University education (Master's degree), University education (Doctor's degree)

Specialization, field: physical chemistry / chemical physics, physics of solid maters, metallurgical technologies, high temperature thermodynamics, materials sciences, related manufacturing technologies,

Skills:

Language skills: English language – basic

Computer skills – user: Microsoft Excel – basic, Microsoft Word – basic

Driver license: B

Personality pre-requisites, additional requirements:
 • responsibility
 • analytical thinking
 • communicativeness
 • self-reliance
 • teamwork ability
 • purposefulness
 • a systematic approach to problem solving
 • German language is an advantage


Advertiser

Brief description of the company: A company with a long tradition of production of zinc oxide (zinc white - ZnO) and coating materials.

Main focus of the company's activities: chemical industry, metallurgy

Address: SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca

Contact person: Mgr. Gitka Kusá, tel.: 042/4455110, fax: 042/4468186, e-mail: margita.kusa@slovzink.sk